BOEKINGEN – Algemene voorwaarden

Bij het boeken van ons aanbod gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Inschrijvingen
 • Al ons aanbod vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • TransitieLAB behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 • Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 • Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Afmelden door de deelnemer
 • Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 • Bij afmelding wordt er €2,50,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen ons geld kost.
 • Afmelding voor een workshop:
  -Bij afmelding tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  -Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  -Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  -Bij het niet verschijnen tijdens de activiteit, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 • Mocht u zelf niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.  
Annulering/verplaatsing door TransitieLAB
 • TransitieLAB is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren of verplaatsen. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht.
 • TransitieLAB is gerechtigd tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de activiteit kosteloos te verplaatsen/annuleren.
Betaling
 • De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met TransitieLAB.
 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
Klachten
 • Heb je een klacht over ons aanbod? Neem dan contact op met TransitieLAB en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
Aansprakelijkheid
 • TransitieLAB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
Geheimhouding
 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is toegestaan voor privé doeleinden. De deelnemer is niet gerechtigd gedeeld cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan TransitieLAB, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 • Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Overig
 • TransitieLAB behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een activiteit, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende lessen of activiteiten. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

VERHUUR – Algemene voorwaarden

Verhuur – algemene voorwaarden

Bij het huren van ruimten van het TransitieLAB gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

 • In het Centrum voor Transitie werken we vanuit de waarden: veiligheid, vriendelijkheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. De huurder neemt deze waarden in acht bij de omgang met elkaar in het Centrum.
 • Er wordt zorgvuldig met de ruimtes en materialen omgegaan. Indien er schade ontstaat, wordt dit gemeld en bent u aansprakelijk voor de kosten.
 • Eigendommen van het Centrum voor Transitie worden niet meegenomen, hieronder valt ook restanten van voedsel en dranken.
 • Het Centrum voor Transitie is rookvrij, indien u wilt roken vragen wij dit buiten te doen.
 • Indien er een borrel plaats vindt wordt er geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Aanwezige kinderen vallen ten alle tijden onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ouder/verzorger.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het Centrum voor Transitie, met uitzondering van geleidehonden.
 • Het Centrum voor Transitie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.
Oplevering en gebruik

Het eventueel klaarzetten van materialen en opruimen van de ruimte dient binnen de gehuurde tijdsblok gedaan te worden. De gebruikte ruimtes (incl. wachtkamer als deze gebruikt is) worden in dezelfde staat van ontvangst weer opgeleverd. Hiervoor ligt een beschrijving op locatie.

Indien de wollen vloerkleden uitliggen in de groepsruimtes, worden deze ruimtes betreden zonder schoenen en mag er enkel water meegenomen worden in deze ruimtes. Indien de kleden niet gebruikt hoeven te worden kunnen deze opgerold en aan de kant geschoven worden.

Facturering

Bij boeking van een ruimte via de website wordt er direct betaald. Indien er sprake is van een aangepaste offerte wordt de factuur vooraf verzonden en dient deze binnen 14 dagen betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Spreekkamer

 • Bij onvoorziene omstandigheden kan een boeking tot 24 uur van te voren kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.
 • Annuleren kan kosteloos tot 2 weken van te voren.

Groepsruimtes

 • Annuleren kan kosteloos tot 4 weken van te voren, daarna wordt 50% in rekening gebracht.
 • Vanaf 2 weken voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht.
Contact en vragen

Vragen over verhuur en de afspraken kan je contact opnemen met TransitieLAB.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9:00-16:30 op 0343-235555 of je kan mailen naar info@centrumvoortransitie.nl.

Calamiteiten

Bij vragen of calamiteiten ter plekke op het moment van huren kan je de volgende personen bereiken:

Algemene vragen
Miranda de Weijer, TransitieLAB
T: 06 37 35 6995

Acute hulp bij problemen pand
Michiel Hees, Directeur CQ procesmanagement
T: 06 53 93 2959

Rineke van Setten, Directeur Centrum voor Transitie
T: 06 31 79 0288 (Op dit moment met verlof)

Parkeermogelijkheden  Centrum voor Transitie:

A. Eigen terrein (12 plekken), niet beschikbaar op 24 juni 2022

B. Rand Schoonoordseweg (~ 20 plekken gratis)

C. Gemeentehuis (~ 150 plekken gratis)

D. Parkeerplaats Albert Heijn (~ 150 plekken gratis, blauwe kaart, bedoeld voor
winkelen)

E. Parkeerplaats Jumbo (~80 plekken gratis, blauwe kaart, bedoeld voor winkelen)

F. Parkeerplaats huis Doorn (~ 40 plekken, gratis ma en di, anders betalen)

G. Parkeerplaats Poli Diakonessenhuis Doorn
(~150 plekken, gratis, bedoeld voor ziekenhuis)

Verder is er gratis parkeermogelijkheid in de straten in onze wijk. 

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod