Lezing Ervaringsdeskundigheid

Via deze pagina kun je t/m vrijdag 10 november de lezing van Simona Karbouniaris van donderdag 19 oktober terugkijken. In deze bewerking is Simona niet in beeld doordat deelnemers in zicht waren tijdens de opname en we daardoor niet de privacy kunnen waarborgen. We hebben voor deze lezing de powerpoint over de audio gemonteerd. We zoeken naar de oplossing voor de volgende lezing. Mocht het voor nu vragen oproepen, stuur gerust een mail naar info@centrumvoortransitie.nl

Lezing donderdag 19 oktober | Professionals met ervaringskennis op het vlak van trauma | Simona Karbouniaris

© 2023 copyright Centrum voor Transitie, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod