Lezing Ervaringsdeskundigheid

Via deze pagina kun je de lezing van Soraya Kromhout van donderdag 18 januari terugkijken. De pagina staat t/m vrijdag 1 maart online. We hebben de Powerpoint Presentatie vooraf met jullie gedeeld. Mocht je deze niet in goede orde hebben ontvangen, stuur gerust een mail naar info@centrumvoortransitie.nl

Lezing donderdag 18 januari | Ervaringsdeskundige Hulpverlening – Een toegevoegde waarde! | Soraya Kromhout

© 2023 copyright Centrum voor Transitie, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod