Via deze pagina kun je de lezing gegeven door Tamar van Raalten van donderdag 14 maart terugkijken. De pagina staat t/m vrijdag 19 april online. We delen de PDF met jullie per mail. Mocht je deze niet in goede orde hebben ontvangen, stuur gerust een mail naar info@centrumvoortransitie.nl 

Lezing donderdag 14 maart 2024 | EMDR, het brein en breder kijken | Tamar van Raalten

© 2024 copyright Centrum voor Transitie, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod