Via deze pagina kun je de ervaringsgerichte lezing van Willemijn Noordhoff en Ellie Lardenoije van donderdag 29 februari terugkijken. De pagina staat t/m vrijdag 19 april online. We delen gedeelten van de Powerpoint, uitgekozen door Willemijn en Ellie, met jullie per mail. Mocht je deze niet in goede orde hebben ontvangen, stuur gerust een mail naar info@centrumvoortransitie.nl

Ervaringsgerichte lezing donderdag 29 februari 2024| Introductie van de Polyvagaaltheorie | Willemijn Noordhoff en Ellie Lardenoije

© 2024 copyright Centrum voor Transitie, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod