'Om bewust te kunnen leven, niet in de herhaling van het verleden, maar in een oriëntatie op het heden en vanuit wensen voor de toekomst'

Over ons

Vanuit TransitieLAB willen we iedereen inspireren en bijdragen aan de bewustwording van de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma door het aanbieden van lezingen, van onderzoekers, ervaringsdeskundigen en behandelaren, die putten uit de praktijk. 

Daarnaast willen we professionals ondersteunen, door kennis te delen en coaching en supervisie te bieden.

Trainers

Christel Kraaij en Rineke van Setten organiseren in samenwerking met professionals, ervaringsdeskundigen, (ex)cliënten en andere inspirerende partners een divers aanbod voor je persoonlijke ontwikkeling of voor professionals. 

Zet jij je in op een gebied passend bij de visie van ons centrum en zou je willen samenwerken met het TransitieLAB, neem dan contact met ons op via: info@centrumvoortransitie.nl en laat weten welk aanbod je wil/kan bieden.

Christel Kraaij

Directeur & klinisch psycholoog

Ik werk sinds 2008 met volwassenen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Wat mij verder brengt in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling, is gevoed worden en het voeden van anderen; intellectueel en ervaringsgericht leidend tot betekenisgeving.

Geïnspireerd worden en inspireren, in een veilige omgeving, waar open staan en bij jezelf blijven hand in hand gaan. Ik heb plezier in het delen van mijn kennis en ervaringen en ik heb mij voorgenomen om zelf altijd te blijven leren. De psychodrama-opleiding en de opleiding tot sensorimotor psychotherapeut zijn voor mij heel belangrijk en illustreren de combinatie van kennis en ervaren. 

Met TransitieLAB creëren we een plek waar je verhalen hoort, die verteld mogen worden, waar je zelf aan het woord mag en waar je aan de slag kan met allerlei (traumagerelateerde) thema’s. Een hele rijke ervaring!

Rineke van Setten

Directeur & dramatherapeut, pessotherapeut en developmental transformations graduate

Toen Christel en mijn wegen kruisten, begonnen we met onze gedachten over Trauma en Transitie. In een later stadium kwam het idee van het TransitieLAB erbij en op dat moment voelde het voor mij echt kloppend.

Behandeling is heel belangrijk, maar geïnspireerd worden misschien nog wel des te meer. Door inspiratie wordt een kracht aangeboord, iets unieks van de persoon. In het werken met trauma zie ik dit ook steeds terug komen: men moet zichzelf hervinden, eigen drijfveren onderzoeken en inspiratie vinden, om in plaats van overleven een leven te gaan leiden wat voor diegene zelf waardevol is. 

In mijn werk ben ik dan ook regelmatig onder de indruk van mensen, in de moed en wijsheid die men verwerft door zo met zichzelf aan de slag gaan én dit zou meer gedeeld mogen worden!

Daarbij vond ik het belangrijk dat er een ontwikkelomgeving kwam, voor mensen met en zonder trauma, omdat het aanbod voor iedereen interessant kan zijn. Het TransitieLAB is er zo voor cliënten, professionals en anders geïnteresseerden voor inspiratie, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling, om vervolgens in het klein of groot weer een inspiratie voor anderen te kunnen zijn.

Adriaan de Bruin

Psychomotorisch therapeut

Het volgen van een vakopleiding is doorgaans een voldoende basis om als therapeut aan de slag te gaan. Maar ‘het therapeut zijn’ is een vak dat je gaandeweg steeds beter leert. 
Ik volgde een bachelor- en masteropleiding psychomotorische therapie en een universitaire bachelor psychologie, maar ik heb vooral veel gehad aan ervaren collega’s die een mentor voor mij waren. Mensen die meedenken, ervaring delen, vragen stellen, inspireren en soms de weg wijzen.
 
Binnen TransitieLAB kan ik op verschillende manieren kennis en ervaring delen. Collega-therapeuten kunnen bij mij supervisie volgen bij (een lichaamsgerichte) behandeling van mensen met dissociatieve stoornissen, (C)PTSS en persoonlijkheidsproblematiek. Dat kan gaan om psychomotorisch therapeuten, maar ook psychologen of groepstherapeuten. 
Daarnaast bied ik ook leertherapie voor therapeuten.
 
Elke discipline is welkom. We maken samen helder waaraan je wilt werken op persoonlijk en/of professioneel vlak om vervolgens voornamelijk lichaamsgericht aan de slag te gaan.
 
Wieke Hensbroek

Register Beeldend therapeut en Geregistreerd (LVSC) Supervisor

TransitieLAB is voor mij een mooie plek om ervaring en kennis over de doelgroep van het Centrum voor Transitie te delen met collega’s.
Binnen TransitieLAB hoop ik dan ook regelmatig lesdagen hierover te kunnen verzorgen voor andere therapeuten. Ook bied ik supervisie voor professionals werkend met deze doelgroep.
Ik werk sinds jaren als beeldend therapeut en sinds 2007 specifiek met mensen die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk misbruik.

Ik heb veel geleerd en ervaren van en met de mensen die bij mij in therapie zijn (geweest). In de samenwerking met de ander in de ruimte, maar ook in de samenwerking met collega’s is het afstemmen, finetunen, en contact en verbinding op een gepaste manier zoeken. Het beeldend werken kan daar een mooie ingang bij zijn.
 
Ik word enthousiast als ik kennis en ervaring mag delen, kan uitwisselen met collega’s. 
Moniek Boon

Consultatie voor -complex-trauma op gebied van Systemen, relaties, gezinnen, kinderen en of andere Naasten.

Ik werk sinds 1984 als therapeut. Ik heb mijn hele carrière gewerkt met mensen met complex-trauma. Mijn specifieke expertise ligt bij o.a. de verslavingszorg, vrouwenhulpverlening, seksueel overschrijdend geweld, vluchtelingen, oorlogs – en gewelds problematiek,  veteranenzorg, politie en jeugdzorg.

De laatste twaalf jaar werk ik als NVRG geregistreerd relatie- en gezinstherapeut binnen de GGZ. Momenteel ben ik werkzaam bij Trauma en Transitie en bij het Sinaï Centrum.

Ik ben gediplomeerd als beeldend -, drama -, psychodrama -, en bewegingsexpressie therapeut, en als systeemtherapeut.

Consultatie kan ik en wil ik als systeemtherapeut bieden aan zowel individuele als teamgerichte vragen, in het kader van trauma gerelateerde problematiek, bij complexe zorgvragen.

Wanneer kan consulatie zinvol zijn? Dit kan o.a. bij vraagstukken als:  Wat is er nodig om systemisch te werken, hoe tot bepaalde veranderingen te komen, de impact van traumata op sociale omgang, welke patronen, regels en rollen zijn er binnen systemen, hoe zit het met de loyaliteit, hoe kun je tot andere verbindingen komen, hoe doorbreek je hoe je het tot nu toe doet. Het zijn zaken waarbij ik kan ondersteunen, mee kan kijken, de ander en of het hele team in kan coachen.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod