Voor behandeling en begeleiding van volwassenen die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma

Welkom bij Trauma en Transitie

Het behandelcentrum Trauma en Transitie is er voor mensen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn geraakt en hierdoor in volwassenheid vastlopen. Wij richten ons op herstel van vertrouwen in en verbinding met jezelf en de ander. 

We bieden multidisciplinaire (ambulante) behandeling, waarbij we ons richten op denken, voelen en handelen, zowel vanuit het vergroten van kennis over de gevolgen van trauma, als het middels (vak)therapie ervarings- en lichaamsgericht behandelen van die gevolgen. 

We werken met positieve gezondheid, vanuit ervaringsdeskundigheid en betrekken bij voorkeur je naasten, uiteraard in overleg met jou. Ook hebben we oog voor je eigen leefomgeving en stemmen indien nodig de zorg af op de begeleiding, die je op sociaal maatschappelijk gebied ontvangt. 

Je kunt bij ons terecht voor een volledige behandeling op maat of gebruik maken van een specifiek aanbod aanvullend op een al lopende behandeling. 

LET OP: Bericht d.d. 30 september 2022: wij hebben helaas onze aanmeldingsstop voor individuele behandelingen moeten verlengen tot in ieder geval 1 april 2023. Wij kunnen wél diagnostiek/second opinion aanvragen en verwijzingen specifiek voor een groepsbehandeling aannemen. We geven op 1 april 2023 een nieuwe update. Lees meer > 

Hoe meld je je aan?

Ons behandelcentrum is op 1 februari 2022 officieel gestart! We ontvangen graag aanmeldingen via een verwijsbrief. Waar deze aan moet voldoen, staat op de pagina ‘Voor verwijzers‘. 

Als de verwijsbrief in goede orde is ontvangen, nemen we contact met je op om een intakegesprek in te plannen. 

We werken op basis van datum van ontvangst van de verwijsbrief. Op het moment dat er een wachttijd ontstaat, zullen we dit middels onze website communiceren.

Wij streven ernaar om binnen zeven werkdagen contact met je op te nemen en de intake te plannen.