Herstel van vertrouwen in
en verbinding met jezelf
en de ander

Ons team

De meerwaarde van een trauma-sensitief multidisciplinair team is veelomvattend. Het betreft de kennis over en de ervaring in de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma hebben en daarbij te willen zijn. 

De mens te ontmoeten en met elkaar te onderzoeken hoe het verleden minder belastend in het heden kan worden, er meer in het nu kan worden geleefd en hoe kan worden georiënteerd op de toekomst. Dat is heel helend en waardevol. En dan gaat het in de kern niet over classificaties of methodieken, dan gaat het om waarden, die geschonden zijn en geheeld kunnen worden.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines: een psychiater, verpleegkundig specialist, systeemtherapeut, klinisch psychologen, psychologen, psychotherapeuten,  vaktherapeuten (beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, psychodrama en psychomotorische therapie), een ervaringsdeskundige en twee maatschappelijk werkers, die in verschillende samenstellingen samenwerken met de cliënt en zijn/haar naasten. Het team wordt ondersteund door een officemanager en een (zorg)administratief medewerker.

Christel Kraaij
Directeur & klinisch psycholoog
Werkdagen ma, di, wo, do-ochtend, vr-ochtend

Ik werk als psycholoog sinds 2008 met volwassenen die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijke traumatisering. In de basis ben ik onderzoekend, accepterend en volgend. Door diverse opleidingen, super- en intervisies en de ervaringen met cliënten heb ik de meerwaarde van fase-gerichte psychotherapeutische behandeling ondervonden.

Fase-gerichte psychotherapeutische behandeling houdt voor mij het volgende in: Eerst de overlevingsmechanismen die in het nu optreden helpen bewust worden, daar compassie voor krijgen en meer keuzevrijheid ontwikkelen in het handelen, waardoor verbinding binnen de therapeutische relatie kan ontstaan.

Daarna de interne conflicterende reacties ten tijde van de traumata begrijpen, begrip ontwikkelen en deze reacties gaan zien als verschillende kanten van dezelfde medaille.

Tot slot het trauma zelf, de realisatie van de machteloosheid, de vernedering, de pijn, de verwarring; rouwen hierover en ruimte creëren voor een nieuw perspectief, op toen, op nu en op de toekomst.

Ik maak hierbij onder andere gebruik van interventies die bijdragen aan het vergroten van de window of tolerance, zoals sensorimotor psychotherapie. Als het gaat om traumaverwerking werk ik met Narratieve Exposure Therapie. Ik besteed ten slotte veel aandacht aan betekenisgeving.

Rineke van Setten
Directeur, dramatherapeut, pessotherapeut en developmental transformations graduate
Werkdagen ma-middag, di, wo-ochtend en vr

Eerlijk, aandachtig, warm, uitnodigend, speels en direct. Ik ben Rineke van Setten en ik houd van pure ontmoetingen van mens tot mens. Gedreven werk ik vanuit mijn hart met de nodige kennis en kunde.

Mijn eigen trauma achtergrond helpt mij invoelen, echter is ieders zoektocht en weg anders en wil ik voorop stellen dat men eigen antwoorden vindt. Samenwerken en afstemming in de behandeling vind ik daarbij belangrijk. Het is zoeken in de balans tussen kwetsbaarheid en kracht. Oplossen of verwerken is één ding, accepteren wat je niet kan veranderen is een tweede. Ik geef individuele therapie, diverse groepen en ben daarnaast samen met Christel directeur van Trauma en Transitie (en TransitieLAB). 

Bernette Venema
Officemanager
Werkdagen ma, di, wo, do en vr

Als doorgewinterde communicatieprofessional ligt het wellicht wat minder voor de hand dat ik de officemanager bij Trauma en Transitie ben geworden, maar de geweldige kans om samen met Christel en Rineke te gaan werken was er ééntje om niet te laten liggen!

Werken bij een organisatie die ‘ertoe doet’ is voor mij heel belangrijk. Trauma en Transitie (en TransitieLAB) doet ertoe. Ik merk dat dagelijks in het contact dat ik met de cliënten mag hebben en heb bewondering voor de kracht die zij hebben om hun traumatisering aan te gaan. Daar werd ik me tijdens het bijwonen van een sessie ‘Mijn naam is Haas‘, nog meer van bewust. 

De verhalen over de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma raken mij. Zeker die over (ritueel) misbruik, het onderwerp waardoor ik Christel heb leren kennen. Het voelt als een eer om nu de fijne collega’s in alle facetten te ondersteunen bij hun mooie werk en een eerste contactpersoon te zijn voor de cliënten en verwijzers. Ik onderschrijf de waarden van harte en – ondanks de zwaarte van het onderwerp – geniet ik volop van deze mooie, veelzijdige baan. 

Annet Warringa
Dramatherapeut en Developmental Transformations graduate
Werkdagen ma, di en do

Al 22 jaar werk ik met passie en gedrevenheid als dramatherapeut en sinds tien jaar ook als developmental transformations graduate, waarbij de ontmoeting in het hier en nu centraal staat. In al die jaren heb ik een brede ervaring opgedaan binnen de SJGGZ, ik heb mij gespecialiseerd in het werken met mensen met (vroeg)kinderlijk trauma.  

Deze kennis en ervaring zet ik met veel enthousiasme, warmte en openheid in bij Trauma en Transitie, en het TransieLAB.

In mijn therapieën vind ik het belangrijk je te laten ontdekken waar jouw mogelijkheden en beperkingen liggen. Ook laat ik je ervaren in jouw eigen kracht te gaan staan om zo je eigen leven wederom vorm te geven.

De andere echt zien en horen, de andere in zijn/haar waarde laten en laten ervaren dat je niet perfect hoeft te zijn, zijn waarden die ik belangrijk vind. Het werken voor het behandelcentrum met haar prachtige en sterke waarden was voor mij dan ook geen moeilijke keus. De zorgvuldigheid waarmee er gesproken wordt over mensen, de visie ervaar ik als hartverwarmend.

Adriaan de Bruin
Psychomotorisch therapeut
Werkdagen di, wo en do

Als psychomotorisch therapeut heb ik aandacht voor de lichaamsgerichte vormen van therapie. Vroegkinderlijk trauma leidt vaak tot een verstoorde lichaamsbeleving. De fysieke integriteit is geschonden en de impact die dat heeft op de beleving van het lichaam is groot. Ik heb me toegelegd op de behandeling van trauma en trauma-gerelateerde dissociatie. 

 

Door mijn werk bij diverse behandelcentra met verschillende specialismen, heb ik ruime ervaring met problemen die vaak voorkomen bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma, zoals persoonlijkheidsproblematiek, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen en verslavingsproblemen.

Opleiding vind ik leuk en belangrijk om te volgen én te geven. Ik heb een bachelor- en master masteropleiding tot psychomotorisch therapeut gevolgd aan Hogeschool Windesheim. In 2021 rondde ik de bachelor psychologie af, aan de Open Universiteit en momenteel volg ik een master klinische psychologie. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren cursussen gevolgd in diverse therapiestromingen of behandelinterventies.

In mijn vrije tijd houd ik van mountainbiken, wielrennen, koken en niksen. Ik geniet van gezelschap, maar ben net zo lief alleen. Van het lezen van een krant word ik altijd gelukkig, maar ik ga ook graag op pad met mijn gezin of met vrienden.

Wieke

Wieke Hensbroek
Beeldend therapeut
Werkdagen ma, di en do

Ik ben Wieke Hensbroek, beeldend therapeut. Ik werk met veel plezier al jaren in de SGGZ. Sinds 2007 vooral met mensen met vroegkinderlijk trauma in hun voorgeschiedenis. Ik vind het fijn mijn ervaring en kennis te kunnen inzetten in een centrum speciaal opgericht voor deze doelgroep, waarbij de waarden van het centrum geheel bij mijn visie op bejegening en behandeling passen.

 

Als therapeut hou ik ervan om samen te puzzelen wat past en wat werkt. Beeldende Therapie sluit mijns inziens goed aan bij thema’s die in de behandeling naar voren komen: zichtbaar maken of zichtbaar durven worden, tastbaar maken, lijn kunnen vast houden, jezelf ontdekken, in beeld brengen van gevoelens en/of ervaringen zijn enkele van die thema’s. 

Het zintuiglijke en fysieke van het beeldend werken is eveneens een belangrijk aspect,  hiermee kun je je eigen reacties leren herkennen, erkennen en hanteren. Ik hoop de beeldende therapie op deze manier een onderdeel van de multidisciplinaire behandeling binnen het centrum te laten zijn. 

Tamar van Raalten
Klinisch psycholoog
Werkdagen di-middag/avond, do en vr

Mijn loopbaan ben ik begonnen als neurowetenschappelijk onderzoeker. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de werking van het brein en de impact ervan op onze mentale gezondheid onderzocht ik o.a. de samenhang tussen hersennetwerken, ons leervermogen en mentale flexibiliteit bij psychose en autisme. Na zo’n twaalf jaar vond ik mijn weg naar de klinische praktijk waar ik me heb ik me gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma-gerelateerde problematiek.
 
In het werken met de gevolgen van trauma komen voor mij de wereld van het brein en van ons gedrag samen: trauma gaat over overleven en vastzitten in automatische patronen die ooit nodig waren voor bescherming. In een traumabehandeling gaan we samen aan het werk om op verschillende lagen in verbinding te komen: tussen lichaam en geest, tussen denken, voelen en doen, in jezelf en met anderen.
 
In behandelingen maak ik gebruik van verschillende verwerkingsgerichte technieken, zoals EMDR, imaginaire exposure en rescripting.
 
Daarnaast heb ik een opleiding gevolgd tot yoga docent en maak ik in behandelingen graag gebruik van deze vaardigheden om samen de uitdagingen van voelen en ervaren aan te gaan en te werken aan een basis voor veiligheid en vertrouwen in jezelf en daarbuiten.

Froukje Jansen

Psycholoog en systeemtherapeut 
Werkdagen ma, di en do

Als psycholoog en systeemtherapeut heb ik gewerkt in de psychiatrie, de verslavingszorg, humanitaire hulp in het buitenland, met huiselijk geweld, migratie en met hechting en (vroegkinderlijk) trauma. Ik werkte zowel met kinderen, adolescenten en volwassenen. Als therapeut (en mens) heb ik aandacht voor ontmoeting en verbinding. De verbinding met jezelf, de ander, de wereld buiten en hoe je hier zinvol deel van uit kan maken. 

 

Wanneer er sprake is van vroegkinderlijk trauma is dít juist zo lastig, die verbinding maken en je hier goed bij voelen, omdat deze al zo jong onveilig was. Vaak is er sprake van belangrijke overlevingsstrategieën die je ver gebracht hebben, maar die in het heden tegenwerken. Bijvoorbeeld wanneer relaties en contexten nu wel veilig zijn maar die veiligheid niet ervaren wordt. Of wanneer er behoefte is naar meer veiligheid en rust in jezelf en binnen deze relaties.

Voor een ieder telt dat hoe je in relatie beïnvloed wordt door hoe je dit als kind gekend hebt binnen het gezin van herkomst. Dit betekent dat een ieder in interactie met partner, kind of andere belangrijke relaties hierdoor beïnvloed wordt. Daarnaast komt er, wanneer je in behandeling gaat, beweging en verandering. Dit brengt ook verandering in de relaties en context.

Om deze verandering te kunnen bestendigen en ook buiten de therapie vast te kunnen houden, is het belangrijk dat waardevolle relaties en context mee worden genomen en mee kunnen groeien in dit proces. Vandaar dat het belangrijk is aandacht te hebben voor het systeem en de context naast het individu.

Ik ben opgeleid in Nederland (klinische psychologie, NET, MBT) en heb daaropvolgend veel van mijn opleidingen gevolgd in België (EMDR, lichamelijke stabilisatie, relatie- en gezinstherapie; erkend door NVRG). Hierdoor heb ik verscheidenheid in visie meegekregen op gebied van therapie, trauma/ hechting en ontwikkeling. In België met aandacht voor ontmoeting, co-creatie, zingeving en betekenisgeving. In Nederland met aandacht voor een multidisciplinaire aanpak, het up-to-date houden van kennis en kwaliteit en het organiseren van de zorg. Trauma en Transitie is voor mij een plek waar beide werelden samenkomen.

“Safety is not the absence of a threat, it’s the presence of connection” (Gabor Maté)

Soraya Kromhout
Zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid (ZME)
Werkdagen ma, di-middag, wo en vr

Mijn carrière is begonnen als diëtist in onder andere de specialistische GGZ. Na enige tijd besefte ik echter dat mijn hart echt ligt bij ervaringswerk, en dat op termijn kunnen combineren met een rol als (trauma)psycholoog. Na omscholing en enkele jaren in een FACT-team te hebben gewerkt, heb ik de overstap naar het Trauma en Transitie gemaakt. De visie en missie van het centrum is me op het lijf geschreven en ligt dicht bij mijn hart, dus toen ik de mogelijkheid kreeg hier te mogen werken voelde dat als een prachtige kans.

Mijn kracht als ervaringsdeskundige ligt, mede door het doorlopen van mijn eigen herstelproces op het gebied van complex trauma en dissociatie, in contact maken op authentieke wijze en echt present zijn naast de ander.

Als contact en verbinding groeit, kan beweging in proces ontstaan.

Ook zie en zoek ik altijd de kracht in de ander achter de kwetsbaarheid, ook wanneer diegene dat zelf misschien nog niet binnen zichzelf kan voelen.
Ik geloof dat met vertrouwen, tijd, respect en begrip ieder mens stappen richting helen van (vroegkinderlijk) trauma kan zetten, en zet me daar graag 100% voor in.

 
Verder ben ik getraind in het geven van meerdere herstelgerichte groepen en studeer ik psychologie aan de Open Universiteit. 
 
In mijn vrije tijd geniet ik van het beoefenen van theatersport, reizen, lezen, koken, dieren en tijd doorbrengen met dierbaren.

Henriëtte Markink

Verpleegkundig specialist
Werkdagen di, wo (en deels vr online)

Vanaf 2001 heb ik gewerkt als sociotherapeut met groepen van mensen met klachten voortkomend uit traumatische ervaringen. In de samenwerking met dramatherapeuten, psychomotore therapeuten, psychiater en klinisch psycholoog leerde ik veel over de klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van traumatische gebeurtenissen en welke (weinige) behandelmogelijkheden er waren. Destijds was er nog niet veel literatuur over de problematiek. Gelukkig is dat in de afgelopen decennia veranderd, en zijn er boekenkasten vol met kennis, teveel om bij te houden. Dat maakt nederig; niet alles is te weten.

In 2010 heb ik de opleiding voor verpleegkundig specialist afgerond, waarna ik allerlei cursussen en trainingen heb gevolgd om mij verder te specialiseren op het gebied van behandelingen bij (vroegkinderlijk)psychotrauma.

Als verpleegkundige was ik al geïnteresseerd in lichamelijke klachten bij (complexe) posttraumatische stressstoornis, of problematiek bij traumagerelateerde dissociatie en tijdens mijn opleiding voor verpleegkundig specialist heb ik daarom literatuuronderzoek hiernaar gedaan. Later, tijdens een universitaire studie, heb ik een pilotonderzoek gedaan naar traumasensitieve yoga in een groep, waarbij ik de hoop had dat traumasensitieve yoga een verbetering van lichamelijke klachten zou geven. Zo snel ging dat echter niet, maar veel van de deelnemers vonden de traumasensitieve yoga wel een prettige ervaring, waarbij sommigen aangaven dat ze één keer per week een uur ontspanning konden ervaren, namelijk tijdens dit uur yoga. Er waren ook mensen bij die het vanaf het allereerste moment verschrikkelijk vonden om alleen al in de ruimte te zijn waar we de yoga gaven, zij stopten binnen het uur. Dit sterkt(e) mij in het idee dat er geen standaard oplossing is voor werken naar herstel en dat het helpend is als er veel behandelmogelijkheden zijn, waar uit gekozen kan worden, geprobeerd kan worden en als het niet werkt, dat iets anders wellicht een goede optie is.

Na jaren werkzaam te zijn geweest bij een grote instelling op een polikliniek voor psychotraumagerelateerde problematiek, ben ik in een kleinere instelling gaan werken, met een divers behandelaanbod, waarbij ik met name de cliënten met de voor mij bekende problematiek behandelde en behandel. Ook ben ik twee jaar geleden een eigen praktijk begonnen, waarin psychiaters en een klinisch psycholoog naar mij kunnen verwijzen voor traumaverwerkingsgerichte behandeling en waarbij we samenwerken met allerlei behandelaren uit de regio waar ik woon, de Achterhoek.

Bij Trauma en Transitie kom ik weer terug op een plek waar iedere collega zich richt op de behandeling van mensen met (vroegkinderlijke) traumatisering in de voorgeschiedenis, waarbij ik het fijn vind dat ik kan samenwerken, kan sparren, waarvan ik kan leren, maar waar, nogmaals, het samendoen, in een verdraagzame, vriendelijke sfeer, met een streven naar vertrouwen, veiligheid en gelijkwaardigheid, me aanspreekt.

Naast mijn werk houd ik van wandelen, de natuur, yoga, muziek luisteren, lekker eten, serietje kijken, concerten of balletvoorstellingen bezoeken, boeken lezen, op vakantie gaan, omgaan met mijn huisdieren, tijd doorbrengen met mijn gezin, mijn vrienden en ook vind ik het fijn om alleen te zijn.

Karin Kolthof
Klinisch psycholoog
Werkdagen ma, di en wo

Vertragen, verdiepen en verbinding maken. Dat is iets wat ik het liefst doe in mijn gesprekken. Niet de classificatie die het uitgangspunt, is maar het zien van de persoon en diens geschiedenis. Het aangaan van een therapeutische relatie is vaak een hele uitdaging als je in het verleden niet de ruimte hebt gekend om je veilig te voelen. In de therapie probeer ik voldoende veiligheid te bieden om samen het verdere pad te verkennen. 

Al geruime tijd ben ik werkzaam binnen de GGZ. De afgelopen tien jaar binnen een middelgrote instelling waar ik naast behandelaar ook opleider was voor de GZ-opleiding. De laatste jaren heb ik mij in de behandelingen steeds meer toegelegd op het werken met mensen met die last hebben van hun vroegkinderlijk trauma achtergrond. 

De schematherapie en de persoonsgerichte psychotherapeutische benadering zijn therapievormen die bij mij passen en die ik een behandeling inzet. De vroegere behoeften die geschaad zijn herstellen en samen de noodzakelijk ontstane beschermers onderzoeken. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR, Imaginaire Exposure en Narratieve Exposure Therapie (NET) voor de verwerking van de traumata als dit passend is in de behandelingen. 

In de tijd naast mijn werk ben ik vaak aan het klussen in onze voormalige boerderij, doe ik aan yoga of ga ik er op uit met mijn gezin.

Willemijn van Andel
Psychotherapeut
Werkdagen ma en di

Ik ben Willemijn van Andel en ik ben psychotherapeut. Echte verbinding is voor mij een centrale waarde in mijn werk als behandelaar. In die verbinding kijk ik samen met de ander naar wat er nodig is in het proces naar herstel. Daarbij vind ik aansluiten, veiligheid, transparantie en humor onmisbare aspecten. 

Op mijn eerdere werkplekken heb ik met mensen met uiteenlopende problematiek gewerkt. Maar allemaal met dezelfde behoeften waaronder veiligheid, verbinding en waardering. Op deze werkplekken heb ik gemerkt dat mijn hart ligt bij het werken met mensen die in hun jeugd traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Elk kind heeft recht op veiligheid. Als dat er in het verleden niet is geweest kan dat diepe sporen nalaten en het heden nog zo bepalen. Ik vind het belangrijk de ander te helpen losser te komen van hun voorgeschiedenis en vrijer te worden in het nu.
Naast mijn werk als psychotherapeut geniet ik in mijn vrije tijd van mijn kinderen, hardlopen en gezelschapsspellen spelen. 

Vera van Dongen
Psychiater
Werkdagen ma, di en do

Ik ben eigenlijk kinder- en jeugdpsychiater, maar stort me nu vol enthousiasme op het werken met volwassen met vroegkinderlijk trauma. Het werken met complexiteit ligt mij wel. Ik puzzel graag samen met de cliënt en met collega’s over wat we kunnen doen.

Hoewel ik psychiater ben, ben ik geen “pillendokter”. Ik ben blij dat medicijnen bestaan en ze kunnen zeker een bijdrage leveren in de behandeling, maar ik ben ook terughoudend. Binnen Trauma en Transitie bieden we allerlei therapievormen aan zowel individueel als in groepsvorm.

Naast diagnostiek en farmacotherapie kun je mij ook tegenkomen als EMDR-therapeut en als begeleider van een groep.

Ik werk bij Trauma en Transitie, omdat ik me hard wil maken voor de doelgroep die met vroegkinderlijk trauma te maken heeft. 

Christof Abspoel
Psychotherapeut
Werkdagen di, wo en vr

Mijn naam is Christof Abspoel. Ik werk als integratief psychotherapeut, wat wil zeggen dat ik vanuit verschillende therapeutische stromingen zoek naar wat deze persoon op dit moment het best kan helpen. Daarnaast heb ik filosofie gestudeerd; de openheid en nieuwsgierigheid die daarbij horen, probeer ik ook in mijn werk als therapeut mee te nemen. Daarbij zie ik de therapie nadrukkelijk als een samenwerking; de cliënt is van harte uitgenodigd om feedback te geven en met ideeën te komen voor de invulling van de behandeling.

In therapie vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor zowel onderliggende patronen als praktische handvatten. Doelen waar ik met mensen aan werk zijn bijvoorbeeld:

 

  • Zelfcompassie (vriendelijker zijn voor jezelf)
  • Ruimte maken voor gevoelens (over het dagelijks leven nu of over het verleden)
  • Jezelf beter leren kennen (bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ‘Wat moet ik allemaal van mezelf?’ en ‘Wat wil ik echt?’)
  • Assertiviteit (aanvoelen en aangeven wat je wel of niet wil)
  • Het verkennen en verdragen van tegenstrijdigheden (bijvoorbeeld als je bij iemand heel positieve én heel negatieve gevoelens hebt)

 

Dergelijk werk kost geduld en tijd, en die hebben we gelukkig ook; ik vind het mooi werk om hierin samen stap voor stap een weg te vinden.

In de begeleiding maak ik gebruik van onder meer ACT (Acceptance Commitment Therapy), schematherapie, affectfobietherapie en NET (Narratieve Exposure Therapie).

Esther Haselager
Psycholoog
Werkdagen di-middag/avond, wo, do en vr

Mensen in mijn omgeving omschrijven mij als eerlijk, direct en met humor. Ik ben iemand die niet graag bij de pakken neer gaat zitten en van aanpakken houd. Door mijn ervaring als begeleider en psycholoog van getraumatiseerde cliënten heb ik echter ook geleerd stil te staan en naast iemand te gaan zitten. Soms een grapje, soms even niks zeggen. Beiden zijn goed en mogen er bij mij zijn.

Ik ben heel blij dat ik bij Trauma en Transitie deze beide (en meer!) houdingen mag inzetten. Voor mij staat Trauma en Transitie als organisatie voor betrokkenheid, warmte en flexibiliteit. Waarden die voor mij als mens heel belangrijk zijn. Ook vind ik het heerlijk om te blijven leren, middels cursussen, de ervaringen van mede-collega’s en – net zo belangrijk – van de cliënten zelf! Ik vind het belangrijk wat jij denkt en voelt en ga daarover graag in gesprek.

Verder maak ik gebruik van onder meer het model van Janina Fischer en verschillende traumaverwerkingsmethoden, zoals Imaginaire Exposure, EMDR en Imaginaire Re-Scripting.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in mijn tuintje te werken, met dieren te zijn en lichaamsgerichte hobby’s te beoefenen zoals mediteren en bewegen.

Claudia Pepping
Maatschappelijk werker
Werkdagen di, wo en do

Met veel plezier ben ik per 1 juni 2023 aangekomen bij het warme en professionele team van Trauma en Transitie. Het werken vanuit de visie en waarden van het behandelcentrum sluiten aan bij mij als mens en professional. Leven vanuit liefde en vertrouwen zijn mijn persoonlijke waarden in het dagelijks leven. 

Als maatschappelijk werker heb ik mij gespecialiseerd in de GGZ (GGz agoog) en heb ik mij de afgelopen tien jaar als professional mogen ontwikkelen binnen de SGGZ. Hier heb ik zowel in klinische setting als in het ambulante kader gewerkt en groeide mijn bewondering voor de kracht van mensen met een bewogen leven.

Naast mijn expertise in het sociaal domein, draag ik als yogadocent met vaak eenvoudige tips & trics ook graag bij aan de ontwikkeling van het (lichaams)bewustzijn en het vergroten van zelfliefde. Je kunt mij o.a. tegenkomen wanneer je hulpvragen hebt over het functioneren in het dagelijks leven. De leefgebieden waar ik mensen bij kan ondersteunen zijn wonen, financiën, zingeving, sociale contacten en dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk. Ik heb hierin vaak een oplossingsgerichte aanpak, maar tevens ook onderzoekend en steunend zodat het op een positieve manier bijdraagt aan de behandeling in het centrum. 
Naast mijn praktische kant ben ik goed in staat om te vertragen en te verbinden. ZIJN met wat is en de ander uit te nodigen om met compassie naar zichzelf te blijven kijken.

In mijn vrije tijd geniet ik van zo leeg mogelijke agenda waarbij ik kan flowen door de dag(en). Ik lees graag boeken, beoefen yoga en mediteer. Ik ben graag in de natuur, maar ik kan ook verdwalen in een charmante stad. Naast het waarderen van de stilte, zoek ik graag mijn dierbaren op om samen te genieten van het leven.

Nienke de Jong
Maatschappelijk werker
Werkdagen di-middag/avond, wo en do

Met veel genoegen en voldoening heb ik ruim 25 jaar als crisisinterventor gewerkt. In 1993 startte ik bij de crisisdienst van de GGZ te Utrecht. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker, was mijn eerste baan die van hulpverlener bij het Huiskamer Aanloop Prostituees in Utrecht.

Vervolgens werkte ik een periode op de Sociale Afdeling van de politie Utrecht. De afgelopen twee jaar werkte in de functie van procesregisseur bij het Zorg & Veiligheidshuis Regio Utrecht, op het domein huiselijk geweld. Een mooie functie, echter in deze rol had ik geen direct contact met cliënten en dat miste ik.

Ik ben dan ook enthousiast terug te zijn gekeerd naar wat voor mij de bron vormt: contact met cliënten. Affiniteit met mensen met (gevolgen van) opgelopen trauma heb ik altijd gehad. Werken vanuit waarden is mij voor mij een volstrekt logische. Dat deze twee vervat zijn in Trauma en Transitie, maakt het voor mij bijzonder en voelt als voorrecht dat werken bij dit centrum op mijn pad is gekomen.

Maartje van der Roest
Zorg administratief medewerker
Werkdagen ma, di, wo en vr

Sinds augustus 2023 werk ik met veel plezier bij Trauma en Transitie. In de zogeheten backoffice, de wereld van ‘de cijfertjes en de regeltjes’. Na zelf een aantal jaar in de verpleging te hebben gewerkt, leerde ik de financieel administratieve wereld achter deze zorg kennen. Ik merkte dat veel van mijn collega’s hier tegenaan liepen, want wat had al dat registreren nu te maken met zorg bieden? Ik raakte geïnteresseerd in deze kant van de zorg en ben in 2015 een opleiding gaan doen voor de zorgadministratie.

In Nederland hebben we het m.i. best goed voor elkaar. Het lijkt niet altijd zo, en ons systeem is verre van perfect. Eigen risico, eigen bijdrage, vrije zorgkeuze of niet, wel of geen contracten: er zitten veel haken en ogen aan. Met de kennis die ik heb opgedaan op het gebied van de zorgadministratie bij zowel de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) als in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), lever ik nu graag mijn bijdrage binnen het mooie Centrum. In ondersteuning voor alle cliënten en mijn collega’s, maar eigenlijk iedereen die tegen (financiële) administratieve zaken aanloopt. Ik hoop vanuit mijn werk in de zorgadministratie dat goede zorg voor iedereen toegankelijk blijft!

Geertje Kuipers
Dans-bewegingstherapeut/ Lichaamsgericht vaktherapeut
Werkdagen di-middag/avond en vr

Ik ben Geertje en werk sinds 2011 met veel enthousiasme en betrokkenheid als master dans-bewegingstherapeut in de SGGZ met volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, zowel in groepen als individueel.

Vanaf 1 november 2023 werk ik twee dagen in de week bij Trauma en Transitie, naast nog twee dagen in een expertiseteam persoonlijkheidsstoornissen voor ambulante schematherapie in een grote (S)GGZ-organisatie. Ik ben zeer verheugd om mijn kennis en ervaring te mogen inzetten en verder verdiepen bij Trauma en Transitie, vanuit gedeelde waarden en zienswijzen voor multidisciplinaire behandeling van (vroeg)kinderlijk trauma.

 

De sporen van (vroeg)kinderlijk trauma dat aan die problematiek ten grondslag ligt zijn ook in het lichaam, de houding en de beweging terug te zien. Via dans, beweging en/of lichaamsgerichte interventies kunnen we die effecten samen mindful onderzoeken en zo tot stabilisatie, verwerking, verandering en/of acceptatie komen. Mijn kracht ligt hierbij in een persoonlijke benadering met een cliëntgerichte aanpak.

Naast Dans-bewegingstherapie (DBT) ben ik ook opgeleid in Sensorimotor Psychotherapie (SP) (level I/II). SP gaat er (ook) vanuit dat het lichaam het eigen levensverhaal laat zien, van waaruit emoties, gedachten en beelden kunnen opkomen. Het lichaam en de lichaamssensaties bieden daarmee aanknopingspunten voor behandeling. In het lichaamsgericht werken met beide therapievormen zijn voor mij de Window of Tolerance en de Polyvagaal theorie belangrijke uitgangspunten om binnen of aan de grenzen van de persoonlijke tolerantiezone te komen of te blijven, zodat nieuwe ervaringen goed verankerd kunnen worden en meegenomen naar het dagelijks leven.

Voor een persoonlijke noot: mijn hobby’s zijn dansen en pianospelen. Verder wandel en fiets ik graag in de natuur en ga ik met enige regelmaat naar (dans)theater en musea. Vanuit nieuwsgierigheid en leergierigheid lees en studeer ik doorlopend om mij verder te ontwikkelen als persoon en als professional in mijn vakgebied.

Venu van den Assem
Klinisch psycholoog, psychotherapeut
Werkdag vr

In 1992 ben ik afgestudeerd als psycholoog en ik heb sindsdien in meerdere GGZ-instellingen met diverse doelgroepen gewerkt. Sinds 1999 werk ik als psychotherapeut en vanaf 2008 ook als klinisch psycholoog. Ik ben betrokken bij mijn cliënten, aandachtig en enthousiast over mijn vak. Ik hecht er waarde aan mensen werkelijk, van mens tot mens te ontmoeten.

 

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als supervisor cognitieve gedragstherapie. Daarnaast heb ik me aanvullend verdiept in andere therapiekaders, zoals schematherapie, mindfulness, ACT, affectfobietherapie en lichaamsgericht werken.

Mijn hart is in de afgelopen jaren vooral sneller gaan kloppen bij lichaamsgerichte psychotherapievormen. Inmiddels ben ik ook BIG geregistreerd als lichaamsgericht werkend psycholoog (NIP).

Ik werk graag vanuit de Pesso-psychotherapie. Dat is een lichaamsgerichte rescripting groepsbehandeling, waarbij in de verbinding van de wederzijdse ontmoeting meer ruimte ontstaat voor eigen kernwaarden, zelfcompassie en autonomie.

Marleen van Zanten
Dramatherapeut en psychodramatherapeut
Werkdagen ma-ochtend en wo-ochtend

Sinds 2014 werk ik in de specialistische ggz, met name met mensen die te maken hebben gehad met vroegkinderlijk trauma en daar in hun dagelijks leven de gevolgen van ondervinden. 

Als dramatherapeut bied ik ruimte om te leren via de ervaring. De ervaring binnen de werkvormen zijn het middel om tot inzicht te komen, verbinding te maken met gevoel of ruimte te maken voor nieuwe bewegingen.

 

In dramatherapie nodig ik je uit om (weer) in beweging te komen en weer een lijntje met jezelf en/of anderen te kunnen maken, ook op de momenten waarop dat door de effecten van trauma moeilijk is geworden. In dramatherapie gebruik je je lijf om expressie en vorm te geven aan je binnenwereld en je relaties met andere mensen. In dit proces sta ik naast je, zoek en speel ik met je mee.

Ik ben opgeleid als dramatherepeut en heb een master psychodrama. Op dit moment ben ik in opleiding om te werken met Developmental Transformations. Op andere werkplekken heb ik veel en graag gewerkt met schematherapie. In mijn ervaring werkt dramatherapie als we samen kunnen zoeken naar een manier van werken die aansluit bij jou, daarom maak ik altijd ruimte voor dat gezamenlijke zoekproces.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod