Herstel van vertrouwen in
en verbinding met jezelf
en de ander

Ons team

De meerwaarde van een trauma-sensitief multidisciplinair team is veelomvattend. Het betreft de kennis over en de ervaring in de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma hebben en daarbij te willen zijn.

De mens te ontmoeten en met elkaar te onderzoeken hoe het verleden minder belastend in het heden kan worden, er meer in het nu kan worden geleefd en hoe kan worden georiënteerd op de toekomst. Dat is heel helend en waardevol. En dan gaat het in de kern niet over classificaties of methodieken, dan gaat het om waarden, die geschonden zijn en geheeld kunnen worden.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines: een psychiater, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, systeemtherapeut, vaktherapeuten (beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie), een sociaal makelaar/GGZ-agoog/ervaringsdeskundige en een maatschappelijk werker, die in verschillende samenstellingen samenwerken met de cliënt en zijn/haar naasten. Het team wordt ondersteund door een officemanager. 

Christel Kraaij
Directeur & klinisch psycholoog

Ik werk als psycholoog sinds 2008 met volwassenen die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijke traumatisering. In de basis ben ik onderzoekend, accepterend en volgend. Door diverse opleidingen, super- en intervisies en de ervaringen met cliënten heb ik de meerwaarde van fase-gerichte psychotherapeutische behandeling ondervonden.

Fase-gerichte psychotherapeutische behandeling houdt voor mij het volgende in: Eerst de overlevingsmechanismen die in het nu optreden helpen bewust worden, daar compassie voor krijgen en meer keuzevrijheid ontwikkelen in het handelen, waardoor verbinding binnen de therapeutische relatie kan ontstaan.

Daarna de interne conflicterende reacties ten tijde van de traumata begrijpen, begrip ontwikkelen en deze reacties gaan zien als verschillende kanten van dezelfde medaille.

Tot slot het trauma zelf, de realisatie van de machteloosheid, de vernedering, de pijn, de verwarring; rouwen hierover en ruimte creëren voor een nieuw perspectief, op toen, op nu en op de toekomst.

Ik maak hierbij onder andere gebruik van interventies die bijdragen aan het vergroten van de window of tolerance, zoals sensorimotor psychotherapie. Als het gaat om traumaverwerking werk ik met Narratieve Exposure Therapie. Ik besteed ten slotte veel aandacht aan betekenisgeving.

Rineke van Setten
Directeur, dramatherapeut, pessotherapeut en developmental transformations graduate

Eerlijk, aandachtig, warm, uitnodigend, speels en direct. Ik ben Rineke van Setten en ik houd van pure ontmoetingen van mens tot mens. Gedreven werk ik vanuit mijn hart met de nodige kennis en kunde.

Mijn eigen trauma achtergrond helpt mij invoelen, echter is ieders zoektocht en weg anders en wil ik voorop stellen dat men eigen antwoorden vindt. Samenwerken en afstemming in de behandeling vind ik daarbij belangrijk. Het is zoeken in de balans tussen kwetsbaarheid en kracht. Oplossen of verwerken is één ding, accepteren wat je niet kan veranderen is een tweede. Ik geef individuele therapie, diverse groepen en ben daarnaast samen met Christel directeur van Trauma en Transitie (en TransitieLAB). 

Bernette Venema
Officemanager

Als doorgewinterde communicatieprofessional ligt het wellicht wat minder voor de hand dat ik de officemanager bij Trauma en Transitie ben geworden, maar de geweldige kans om samen met Christel en Rineke te gaan werken was er ééntje om niet te laten liggen!

Werken bij een organisatie die ‘ertoe doet’ is voor mij heel belangrijk. Trauma en Transitie (en TransitieLAB) doet ertoe. Ik merk dat dagelijks in het contact dat ik met de cliënten mag hebben en heb bewondering voor de kracht die zij hebben om hun traumatisering aan te gaan. Daar werd ik me tijdens het bijwonen van een sessie ‘Mijn naam is Haas‘, nog meer van bewust. 

De verhalen over de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma raken mij. Zeker die over (ritueel) misbruik, het onderwerp waardoor ik Christel heb leren kennen. Het voelt als een eer om nu de fijne collega’s in alle facetten te ondersteunen bij hun mooie werk en een eerste contactpersoon te zijn voor de cliënten en verwijzers. Ik onderschrijf de waarden van harte en – ondanks de zwaarte van het onderwerp – geniet ik volop van deze mooie, veelzijdige baan. 

Vera van Dongen
Psychiater

Ik ben eigenlijk kinder- en jeugdpsychiater, maar stort me nu vol enthousiasme op het werken met volwassen met vroegkinderlijk trauma. Het werken met complexiteit ligt mij wel. Ik puzzel graag samen met de cliënt en met collega’s over wat we kunnen doen.

Hoewel ik psychiater ben, ben ik geen “pillendokter”. Ik ben blij dat medicijnen bestaan en ze kunnen zeker een bijdrage leveren in de behandeling, maar ik ben ook terughoudend. Binnen Trauma en Transitie bieden we allerlei therapievormen aan zowel individueel als in groepsvorm.

Naast diagnostiek en farmacotherapie kun je mij ook tegenkomen als EMDR-therapeut en als begeleider van een groep.

Ik werk bij Trauma en Transitie, omdat ik me hard wil maken voor de doelgroep die met vroegkinderlijk trauma te maken heeft. 

Lisa Elfes-Barten
Verpleegkundig specialist 

Als verpleegkundig specialist ggz heb ik mij mogen toevoegen aan het team. Mijn verpleegkundige achtergrond, geeft mij een vertrouwde basis. Soms praktisch en soms meer beschouwend. Als onderdeel van de behandeling vind ik het belangrijk om oog te hebben voor leefstijl en gezondheid. Vaak resulteert dit in een zoektocht naar verbinding van lichamelijk en geestelijk welzijn. Ik richt mij veelal op de gevolgen van de klachten in het persoonlijk en dagelijks functioneren.

Je kan mij tegenkomen voor individuele behandeling, groepsbehandeling en ook voor vragen rondom farmacotherapeutische behandeling. 
 
Ik heb een brede oriëntatie in behandelmethodieken, dat maakt dat ik de ruimte voel om eclectisch-integratief te werken en vooral met jou te zoeken wat aansluit. Verder heb ik affiniteit met het behandelen van regulatieklachten (ERT & DGT) en slaapklachten. 

Naast mijn werkzaamheden bij Trauma en Transitie geef ik sport lessen. En in mijn vrije tijd kan je mij nogal eens zien wandelen met mijn hond. Klompenpaden zijn mijn favoriet, struinen door de natuur met een podcast of luisterboek. 

Nienke de Jong
Maatschappelijk werker

Met veel genoegen en voldoening heb ik ruim 25 jaar als crisisinterventor gewerkt. In 1993 startte ik bij de crisisdienst van de GGZ te Utrecht. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker, was mijn eerste baan die van hulpverlener bij het Huiskamer Aanloop Prostituees in Utrecht.

Vervolgens werkte ik een periode op de Sociale Afdeling van de politie Utrecht. De afgelopen twee jaar werkte in de functie van procesregisseur bij het Zorg & Veiligheidshuis Regio Utrecht, op het domein huiselijk geweld. Een mooie functie, echter in deze rol had ik geen direct contact met cliënten en dat miste ik.

Ik ben dan ook enthousiast terug te zijn gekeerd naar wat voor mij de bron vormt: contact met cliënten. Affiniteit met mensen met (gevolgen van) opgelopen trauma heb ik altijd gehad. Werken vanuit waarden is mij voor mij een volstrekt logische. Dat deze twee vervat zijn in Trauma en Transitie, maakt het voor mij bijzonder en voelt als voorrecht dat werken bij dit centrum op mijn pad is gekomen.

Annet Warringa
Dramatherapeut en Developmental Transformations practitioner.

Al 22 jaar werk ik met passie en gedrevenheid als dramatherapeut en sinds tien jaar ook als developmental transformations practitioner, waarbij de ontmoeting in het hier en nu centraal staat. In al die jaren heb ik een brede ervaring opgedaan binnen de SJGGZ, ik heb mij gespecialiseerd in het werken met mensen met (vroeg)kinderlijk trauma.  

Deze kennis en ervaring ga ik met veel enthousiasme, warmte en openheid inzetten bij Trauma en Transitie, en het TransieLAB.

In mijn therapieën vind ik het belangrijk je te laten ontdekken waar jouw mogelijkheden en beperkingen liggen. Ook laat ik je ervaren in jouw eigen kracht te gaan staan om zo je eigen leven wederom vorm te geven.

De andere echt zien en horen, de andere in zijn/haar waarde laten en laten ervaren dat je niet perfect hoeft te zijn, zijn waarden die ik belangrijk vind. Het werken voor het behandelcentrum met haar prachtige en sterke waarden was voor mij dan ook geen moeilijke keus. De zorgvuldigheid waarmee er gesproken wordt over mensen, de visie ervaar ik als hartverwarmend.

Adriaan de Bruin
Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut heb ik aandacht voor de lichaamsgerichte vormen van therapie. Vroegkinderlijk trauma leidt vaak tot een verstoorde lichaamsbeleving. De fysieke integriteit is geschonden en de impact die dat heeft op de beleving van het lichaam is groot. Ik heb me toegelegd op de behandeling van trauma en trauma-gerelateerde dissociatie. 

 

Door mijn werk bij diverse behandelcentra met verschillende specialismen, heb ik ruime ervaring met problemen die vaak voorkomen bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma, zoals persoonlijkheidsproblematiek, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen en verslavingsproblemen.

Opleiding vind ik leuk en belangrijk om te volgen én te geven. Ik heb een bachelor- en master masteropleiding tot psychomotorisch therapeut gevolgd aan Hogeschool Windesheim. In 2021 rondde ik de bachelor psychologie af, aan de Open Universiteit en momenteel volg ik een master klinische psychologie. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren cursussen gevolgd in diverse therapiestromingen of behandelinterventies.

In mijn vrije tijd houd ik van mountainbiken, wielrennen, koken en niksen. Ik geniet van gezelschap, maar ben net zo lief alleen. Van het lezen van een krant word ik altijd gelukkig, maar ik ga ook graag op pad met mijn gezin of met vrienden.

Wieke

Wieke Hensbroek
Beeldend therapeut

Ik ben Wieke Hensbroek, beeldend therapeut. Ik werk met veel plezier al jaren in de SGGZ. Sinds 2007 vooral met mensen met vroegkinderlijk trauma in hun voorgeschiedenis. Ik vind het fijn mijn ervaring en kennis te kunnen inzetten in een centrum speciaal opgericht voor deze doelgroep, waarbij de waarden van het centrum geheel bij mijn visie op bejegening en behandeling passen.

 

Als therapeut hou ik ervan om samen te puzzelen wat past en wat werkt. Beeldende Therapie sluit mijns inziens goed aan bij thema’s die in de behandeling naar voren komen: zichtbaar maken of zichtbaar durven worden, tastbaar maken, lijn kunnen vast houden, jezelf ontdekken, in beeld brengen van gevoelens en/of ervaringen zijn enkele van die thema’s. 

Het zintuiglijke en fysieke van het beeldend werken is eveneens een belangrijk aspect,  hiermee kun je je eigen reacties leren herkennen, erkennen en hanteren. Ik hoop de beeldende therapie op deze manier een onderdeel van de multidisciplinaire behandeling binnen het centrum te laten zijn. 

Tamar van Raalten
Klinisch psycholoog

Mijn loopbaan ben ik begonnen als neurowetenschappelijk onderzoeker. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de werking van het brein en de impact ervan op onze mentale gezondheid onderzocht ik o.a. de samenhang tussen hersennetwerken, ons leervermogen en mentale flexibiliteit bij psychose en autisme. Na zo’n twaalf jaar vond ik mijn weg naar de klinische praktijk waar ik me heb ik me gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma-gerelateerde problematiek.
 
In het werken met de gevolgen van trauma komen voor mij de wereld van het brein en van ons gedrag samen: trauma gaat over overleven en vastzitten in automatische patronen die ooit nodig waren voor bescherming. In een traumabehandeling gaan we samen aan het werk om op verschillende lagen in verbinding te komen: tussen lichaam en geest, tussen denken, voelen en doen, in jezelf en met anderen.
 
In behandelingen maak ik gebruik van verschillende verwerkingsgerichte technieken, zoals EMDR, imaginaire exposure en rescripting.
 
Daarnaast heb ik een opleiding gevolgd tot yoga docent en maak ik in behandelingen graag gebruik van deze vaardigheden om samen de uitdagingen van voelen en ervaren aan te gaan en te werken aan een basis voor veiligheid en vertrouwen in jezelf en daarbuiten.

Moniek Boon
Systeem therapeut

Ik werk sinds 1984 als therapeut; ik heb altijd gewerkt met mensen met traumatische klachten, vanuit verschillende perspectieven / werkvormen; op zeer verschillende werkplekken. De laatste twaalf jaar werkte ik als relatie- en gezinstherapeut binnen de GGZ bij het Sinai Centrum.

Ik ben dit werk gaan doen vanuit mijn eigen ontwikkeling binnen het werk. Ik ervoer steeds meer – hoe hard je ook individueel werkt – dat als je daarna thuis komt en je naasten reageren hetzelfde op je als daarvoor, dat de progressie onvoldoende is en/of zelfs soms weg.

Ieders oude patroon wordt geactiveerd in je huidige relaties. Met elkaar heb je het te doen. Dit kan allerlei gevoelens oproepen wat kan zorgen voor emotionele verwijdering, zonder dat je dit wilt en er vat op hebt. De kwetsbaarheden van vroeger, onder andere je stamgezin, neem je mee in je huidige relatie/gezin. Iedereen, ik zelf dus ook.

Wat ik mooi vind in mijn werk is de kracht van het verbinden. Ieders persoonlijke ontwikkeling/groei doet er toe, echter samen zijn we meer, kwetsbaarder en ook sterker. Hoe mooi is het als de verschillende hechtingsstijlen samen komen en veiligheid gaan geven.

Soraya Kromhout
Ervaringsdeskundige

Mijn carrière is begonnen als diëtist in onder andere de specialistische GGZ. Na enige tijd besefte ik echter dat mijn hart echt ligt bij ervaringswerk, en dat op termijn kunnen combineren met een rol als (trauma)psycholoog. Na omscholing en enkele jaren in een FACT-team te hebben gewerkt, heb ik de overstap naar het Trauma en Transitie gemaakt. De visie en missie van het centrum is me op het lijf geschreven en ligt dicht bij mijn hart, dus toen ik de mogelijkheid kreeg hier te mogen werken voelde dat als een prachtige kans.

Mijn kracht als ervaringsdeskundige ligt, mede door het doorlopen van mijn eigen herstelproces op het gebied van complex trauma en dissociatie, in contact maken op authentieke wijze en echt present zijn naast de ander.
Als contact en verbinding groeit, kan beweging in proces ontstaan.

Ook zie en zoek ik altijd de kracht in de ander achter de kwetsbaarheid, ook wanneer diegene dat zelf misschien nog niet binnen zichzelf kan voelen.
Ik geloof dat met vertrouwen, tijd, respect en begrip ieder mens stappen richting helen van (vroegkinderlijk) trauma kan zetten, en zet me daar graag 100% voor in.
 
Verder ben ik getraind in het geven van meerdere herstelgerichte groepen, werk ik nog enkele uren bij een andere GGZ-instelling en studeer ik psychologie aan de Open Universiteit. 
 
In mijn vrije tijd geniet ik van het beoefenen van theatersport, reizen, lezen, koken, dieren en tijd doorbrengen met dierbaren.

Nicole Booltink
Beeldend therapeut

Mijn naam is Nicole en ben sinds 2007 werkzaam als beeldend therapeut. Eerst binnen een grote instelling, later in eigen praktijk en nu in combinatie met Trauma en Transitie. Op al deze plekken heb ik mogen werken met mensen die te maken hebben gehad met trauma in hun vroege jeugd en daar nu de gevolgen van ervaren.

Beeldende therapie wordt nogal eens ervaren als zweverig of juist als heftig, ik zie het daarom als mijn taak om dit prachtige vak zo neer te zetten dat het veilig genoeg wordt om te experimenteren met werkvormen of materialen, om op gedoseerde wijze zichtbaar te maken wat er wel is maar wat er nooit mocht zijn, woorden te leren vinden voor dat wat beleefd wordt, en bovenal aan te sluiten bij het tempo en de hulpvraag van de cliënt. 

De intensiteit die beeldend werken met zich mee kan brengen, wordt afgewisseld met plezier en humor. Als je iemand hard hoort lachen binnen het centrum, dan ben ik het waarschijnlijk… 

Mijn vrije tijd besteed ik heel divers, ik houd van pottenbakken en schelpen verzamelen op het strand, ga graag naar museum en theater en vind spelletjes spelen ook erg leuk.