We hebben helaas wederom moeten besluiten om onze tijdelijke aanmeldingsstop voor individuele behandelingen – die al vanaf 21 maart 2022 geldt – te verlengen tot in ieder geval 1 april 2023. Ondanks maximale teamuitbreiding kunnen we geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen.

Diagnostiek/second opinion en aanmeldingen groepstherapie (deels) mogelijk

De aanmeldingsstop geldt niet voor diagnostiek/second opinion aanvragen en beperkt voor een aantal groepstherapieën. Voor beide geldt dat indien je een regiebehandelaar elders hebt. De reden van verwijzing moet dan duidelijk worden vermeld in de verwijsbrief

We vinden het erg jammer dat we geen nieuwe individuele behandelingen kunnen bieden en deels ook voor de groepen en we begrijpen dat dit zeer teleurstellend kan zijn, juist voor mensen die al zo lang wachten op een behandeling en in moeilijke situaties verkeren.

Trauma en Transitie, 30 september 2022 

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen cliënten voor diagnostiek/second opinion en groepstherapie aanmelden bij ons behandelcentrum Trauma en Transitie. Zie de benodigde gegevens van een verwijsbrief verder op deze pagina. 

Bij voorkeur ontvangen wij de aanmelding via beveiligde mail. En anders graag per post. 

 

Ben je behandelaar/verwijzer en heb je vragen/wil je advies over zaken rondom (vroeg)kinderlijk trauma? Dan kun je (op onderstaande dag/tijdstip) bellen naar ons speciale nummer (0343) 23 55 01 om te overleggen met één van onze regiebehandelaars:

  • Dinsdagochtend, 09.00 – 09.30 uur 
  • Woensdagmiddag, 12.15 tot 12.45 uur (tijdelijk on hold)

Denk hierbij aan vragen als: ‘Welke (groeps)therapie van Trauma en Transitie zou het best passend zijn?’, ‘Ik heb een vermoeden dat mijn cliënt(en) DIS heeft, kunnen jullie meedenken? of ‘Zou je mee willen denken met onze casus’?

Let wel, het betreft vragen die niet over een cliënt(e) gaan die reeds bij ons in (groeps)behandeling is. In dat geval is het raadzaam om direct met de betrokken behandelaar contact op te nemen.

Aangezien het een telefonisch spreekuur betreft, hebben we 10-15 minuten de tijd per telefonisch gesprek. Indien de vraag uitgebreider is, meer een supervisie-karakter heeft, dan verwijzen we je naar de mogelijkheden bij TransitieLAB.

Gegevens verwijsbrief

Let op: wij hebben helaas onze aanmeldingsstop voor individuele behandelingen moeten verlengen tot in ieder geval 1 april 2023. Wij kunnen wél diagnostiek/second opinion aanvragen en verwijzingen specifiek voor een groepsbehandeling (indien je een regiebehandelaar elders hebt) aannemen. Dit dan graag duidelijk vermelden in de verwijsbrief, naast onderstaande gegevens.

Voor aanmelding is een verwijsbrief nodig. Dit kan van een huisarts zijn, medisch specialist (zoals een psychiater) of de regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). 

Een complete verwijsbrief, gericht aan Trauma en Transitie moet de volgende gegevens bevatten: 

  • Tenaamstelling gericht aan Trauma en Transitie
  • NAW-gegevens, BSN-nummer en geboortedatum van cliënt(e)
  • Actueel telefoonnummer en/of e-mailadres van cliënt(e)
  • Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft
  • Welke DSM 5 stoornis(sen) er aanwezig zijn of een vermoeden van is
  • Of het een vraag naar diagnostiek en/of behandeling betreft
  • Indien mogelijk alle relevante voorinformatie die kan bijdragen aan een zorgvuldige indicatiestelling, in het bijzonder de relatie tussen (vroeg)kinderlijk trauma en de psychische klachten
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer

We kijken naar wat de cliënt(e) past

We behandelen en begeleiden volwassenen die psychische problemen hebben ontwikkeld ten gevolge van complex trauma voor hun 18de.

We hebben een specialistisch aanbod voor volwassenen die als kind te maken hebben gehad met misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing, bijvoorbeeld binnen familieverband, een instelling of binnen een georganiseerd netwerk. Zij kunnen uiteenlopende psychische klachten hebben ontwikkeld en als volwassen persoon op één of meerdere levensdomeinen problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen, zoals werk, relaties, financiën, huisvesting.

Bij Trauma en Transitie bieden we hen maatwerk en kijken samen met de cliënt welke behandeling en begeleiding hen het beste past en op welk moment.

Bij het behandelaanbod is te lezen welke soort behandelingen en begeleiding wij bieden.