Wij hebben helaas moeten besluiten onze aanmeldstop verder te moeten verlengen tot in ieder geval 1 oktober 2023. We kunnen tot die tijd geen verwijzingen in behandeling nemen.  

De stop geldt voor:

 • individuele behandelingen;
 • diagnostiek/second opinion aanvragen;
 • en enkele groepen.

 

We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, omdat we begrijpen en merken dat er veel behoefte is aan behandeling/begeleiding. Rond 1 oktober dit jaar geven wij een nieuwe update óf en zo ja welke aanmeldingsmogelijkheden er hopelijk weer bij ons zijn.

Aanmelding voor groepstherapie (deels) mogelijk

Gelukkig hebben we ook goed nieuws: we hebben nog ruimte bij enkele groepstherapieën: kijk daarvoor bij de informatie over groepen op onze pagina met ons behandelaanbod.

Als de groep passend lijkt, is het bij aanmelding belangrijk dat de cliënt(e) een externe regiebehandelaar heeft. Graag in de verwijsbrief duidelijk de naam van de groep, reden van verwijzing  en gegevens van de regiebehandelaar vermelden. Kijk op deze pagina welke gegevens verder nodig zijn.

Trauma en Transitie, 31 maart 2023

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen cliënten aanmelden bij ons behandelcentrum Trauma en Transitie. Zie de benodigde gegevens van een verwijsbrief verder op deze pagina. 

Bij voorkeur ontvangen wij de aanmelding via beveiligde mail. En anders graag per post. 

 

Ben je behandelaar/verwijzer en heb je vragen/wil je advies over zaken rondom (vroeg)kinderlijk trauma? Dan kun je (op onderstaande dag/tijdstip) bellen naar ons speciale nummer (0343) 23 55 01 om te overleggen met één van onze regiebehandelaars:

Vanaf 1 maart 2023 gelden de momenten:

 • Woensdagmiddag, 12.15 tot 12.45 uur 
 • Donderdagochtend, 09.00 – 09.30 uur 

Denk hierbij aan vragen als: ‘Welke (groeps)therapie van Trauma en Transitie zou het best passend zijn?’, ‘Ik heb een vermoeden dat mijn cliënt(en) DIS heeft, kunnen jullie meedenken? of ‘Zou je mee willen denken met onze casus’?

Let wel, het betreft vragen die niet over een cliënt(e) gaan die reeds bij ons in (groeps)behandeling is. In dat geval is het raadzaam om direct met de betrokken behandelaar contact op te nemen.

Aangezien het een telefonisch spreekuur betreft, hebben we 10-15 minuten de tijd per telefonisch gesprek. Indien de vraag uitgebreider is, meer een supervisie-karakter heeft, dan verwijzen we je naar de mogelijkheden bij TransitieLAB.

Gegevens verwijsbrief

Let op: zoals hierboven vermeld, hebben wij hebben onze aanmeldstop moeten verlengen tot in ieder geval 1 oktober 2023. Wij kunnen voor een aantal groepen wel verwijzingen in behandeling nemen, zie groepsbehandeling (een regiebehandelaar elders is belangrijk). Groepsnaam, reden verwijzing  en gegevens regiebehandelaar graag duidelijk vermelden in de verwijsbrief, naast onderstaande gegevens.

Voor aanmelding is een verwijsbrief nodig. Dit kan van een huisarts zijn, medisch specialist (zoals een psychiater) of de regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). 

Een complete verwijsbrief, gericht aan Trauma en Transitie moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Tenaamstelling gericht aan Trauma en Transitie
 • NAW-gegevens, BSN-nummer en geboortedatum van cliënt(e)
 • Actueel telefoonnummer en/of e-mailadres van cliënt(e)
 • Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft
 • Welke DSM 5 stoornis(sen) er aanwezig zijn of een vermoeden van is
 • Of het een vraag naar diagnostiek en/of (groeps)behandeling betreft
 • Indien mogelijk alle relevante voorinformatie die kan bijdragen aan een zorgvuldige indicatiestelling, in het bijzonder de relatie tussen (vroeg)kinderlijk trauma en de psychische klachten
 • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
 • NB. Indien de verwijzer niet de huisarts is, dan graag ook de contactgegevens van de huisarts vermelden

We kijken naar wat de cliënt(e) past

We behandelen en begeleiden volwassenen die psychische problemen hebben ontwikkeld ten gevolge van complex trauma voor hun 18de.

We hebben een specialistisch aanbod voor volwassenen die als kind te maken hebben gehad met misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing, bijvoorbeeld binnen familieverband, een instelling of binnen een georganiseerd netwerk. Zij kunnen uiteenlopende psychische klachten hebben ontwikkeld en als volwassen persoon op één of meerdere levensdomeinen problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen, zoals werk, relaties, financiën, huisvesting.

Bij Trauma en Transitie bieden we hen maatwerk en kijken samen met de cliënt welke behandeling en begeleiding hen het beste past en op welk moment.

Bij het behandelaanbod is te lezen welke soort behandelingen en begeleiding wij bieden.