Update 23 april 2024

Wij hebben weer ruimte voor diagnostiekaanvragen. Mogelijk is er ook nog ruimte voor deelname aan een groepsbehandeling, kijk daarvoor bij ons Behandelaanbod (Groepstherapie). 

De aanmeldstop voor individuele behandelingen geldt helaas nog. Trauma en Transitie biedt mensen behandeling op maat en vaak betreft het langdurige behandelingen passend bij de problematiek. Dat betekent dat de uitstroom beperkt is. Wij kunnen geen verwijzingen in behandeling nemen of deze op een wachtlijst plaatsen.

We vinden het vooral heel schrijnend dat er zoveel nood is, de wachtlijsten zo lang en de behandelplekken zo schaars.

Zodra wij weer behandelruimte hebben, zullen wij dit via onze site en nieuwsbrief melden. 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan naam en email door via ‘Blijf op de hoogte’ (onderaan deze pagina).

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen cliënten aanmelden bij ons behandelcentrum Trauma en Transitie. Zie de benodigde gegevens van een verwijsbrief verder op deze pagina. 

Bij voorkeur ontvangen wij de aanmelding via beveiligde mail. En anders graag per post. 

 

Telefonisch spreekuur
 

Ben je behandelaar/verwijzer en heb je vragen/wil je advies over zaken rondom (vroeg)kinderlijk trauma? Dan kun je (op onderstaande dag/tijdstip) bellen naar ons speciale nummer (0343) 23 55 01 om te overleggen met één van onze regiebehandelaars:

 • Maandagmiddag, 14.30 tot 15.00 uur 
 • Donderdagochtend, 09.00 – 09.30 uur 

 

Denk hierbij aan vragen als: ‘Welke (groeps)therapie van Trauma en Transitie zou het best passend zijn?’, ‘Ik heb een vermoeden dat mijn cliënt(en) DIS heeft, kunnen jullie meedenken? of ‘Zou je mee willen denken met onze casus’?

Let wel, het betreft vragen die niet over een cliënt(e) gaan die reeds bij ons in (groeps)behandeling is. In dat geval is het raadzaam om direct met de betrokken behandelaar contact op te nemen.

Aangezien het een telefonisch spreekuur betreft, hebben we zo’n 10 minuten de tijd per telefonisch gesprek. Indien de vraag uitgebreider is, meer een supervisie-karakter heeft, dan verwijzen we je naar de mogelijkheden bij TransitieLAB.

Gegevens verwijsbrief

Voor aanmelding is een verwijsbrief nodig. Dit kan van een huisarts zijn, medisch specialist (zoals een psychiater) of de regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). 

Een complete verwijsbrief, gericht aan Trauma en Transitie moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Tenaamstelling gericht aan Trauma en Transitie
 • NAW-gegevens, BSN-nummer en geboortedatum van cliënt(e)
 • Actueel telefoonnummer en e-mailadres van cliënt(e)
 • Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft
 • Welke DSM 5 stoornis(sen) er aanwezig zijn of een vermoeden van is
 • Of het een vraag naar diagnostiek en/of (groeps)behandeling betreft
 • Indien mogelijk alle relevante voorinformatie die kan bijdragen aan een zorgvuldige indicatiestelling, in het bijzonder de relatie tussen (vroeg)kinderlijk trauma en de psychische klachten
 • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
 • NB. Indien de verwijzer niet de huisarts is, dan graag ook de contactgegevens van de huisarts vermelden

We kijken naar wat de cliënt(e) past

We behandelen en begeleiden volwassenen die psychische problemen hebben ontwikkeld ten gevolge van complex trauma voor hun 18de.

We hebben een specialistisch aanbod voor volwassenen die als kind te maken hebben gehad met misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing, bijvoorbeeld binnen familieverband, een instelling of binnen een georganiseerd netwerk. Zij kunnen uiteenlopende psychische klachten hebben ontwikkeld en als volwassen persoon op één of meerdere levensdomeinen problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen, zoals werk, relaties, financiën, huisvesting.

Bij Trauma en Transitie bieden we hen maatwerk en kijken samen met de cliënt welke behandeling en begeleiding hen het beste past en op welk moment.

Bij het behandelaanbod is te lezen welke soort behandelingen en begeleiding wij bieden.

0
0
Je bestelling
Je hebt nog niets besteldTerug naar cursusaanbod